زندگی سالم

وب اپلیکیشن موبایل
زندگی سالم

این وب اپلیکیشن به جهت معرفی خطرات و ارائه راهکارهای مناسب و... جهت پیشگیری از رفتارهای پرخطر کودکان و نوجوانان ایجاد شده است.

خطرات
راهکارها
نگارخانه

رفتارهای پرخطر

رفتارهای پرخطر یکی از مهم ترین عوامل در به خطر افتادن سلامت جامعه هستند. رفتارهای پرخطر، به رفتارهایی اطلاق میشود که احتمال نتایج منفی، ناخوشایند و مخرب جسمی، روان شناختی و اجتماعی را برای فرد افزایش دهد. این رفتارها، شامل مصرف سیگار، مصرف الکل، داشتن روابط جنسی ناسالم، رانندگی خطرناک، خشونت می باشد...